ผลงาน
อาคารโชว์รูม
อาคารที่อยู่อาศัย
อาคารขนาดกลาง
อาคารโรงงาน
บริษัท นาวา รังสี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
64/79 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
TEL : navarungsri.office@gmail.com, 092-523-5764 | MOBILE : 092-523-5764, 092-523-5764 | FAX : 02-961-5764